Что переживают жители неблагополучных по ящуру сел Башкирии?

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1060991-chto-perezhivayut-zhiteli-bashkirii-v-neblagopoluchnykh-po-yashchuru-selakh/?sphrase_id=1333734

blog comments powered by Disqus